Ōrbites existencials
Revista grāfica d'arts i lletres

Col.laboracions i participacions