Ōrbites existencials
Revista grāfica d'arts i lletres

Número 13:
Estiu 2023